Blog

Enquête

1) U heeft een vlucht, het weer is twijfelachtig, de duiven gaan los om 9.00 uur in Morlincourt.  Het vlucht verloop is matig tot slecht.. Wat is uw reactie?

 

A Ik heb vertrouwen in mijn duiven en in de lossingscommissie. Ik heb mijn duiven zelf ingekorfd en neem alle verantwoordelijkheid. Ik hoop op het beste!

B De lossingscommissie maakte wellicht een fout door te lossen en ik deponeer mijn klacht bij mijn afdeling

C Ik ben boos, uit mijn frustratie op social media en geef iedereen de schuld

2) De weersomstandigheden zijn slecht, de lossingsplaats wordt aangepast naar 50 kilometer minder en meer oostelijk. Wat is uw reactie?

A De lossingscommissie heeft het goed gezien, het is beter zo

B De lossingscommissie leest de weer-berichten niet goed, het had zat gekund! Maar het is niet anders.

C De lossingscommissie is omgekocht! De grootkorver heeft hier invloed op!

3) U ontvangt een enquête van de NPO, wat is uw reactie?

A Ik vul deze enquête in naar mijn eigen mening , want mijn mening telt ook!

B Ik vul deze enquête in maar heb commentaar op de enquête. Mijn ongenoegen uit ik via social media

C Ik vul de enquête niet in.  Want mijn mening doet er niet toe!

4) U komt uw club binnen en u hoort dat er nare dingen over u worden verteld, wat is uw reactie?

A Ik neem de persoon apart en spreek hem op zijn gedrag aan

B Ik zeg niets, ik laat het maar zoals het is

C Ik sla hem het lokaal uit, dat zal hem leren!

5) Heeft u enig idee wat de bedoeling is van deze enquête?

A Ik denk het wel, ik denk verder dan mijn neus lang is

B Ik denk dat ik er nog even achter moet komen, leg eens uit!

C Weer zo’n fucking enquête, ik weet zelf wel wat ik wil en doe!

 

Uitslag:

Indien meeste antwoorden A:

U bent het prototype mens en duivenmelker! U staat niet vooraan met uw mond, maar u kunt wel de goede- en slechte zaken onderscheiden. U staat voor wat u bent maar u kunt ook erg goed relativeren! U neemt zoals het komt en heeft er vrede mee. Leven en laten leven is uw motto.

Indien meeste antwoorden B:

U zweeft nog een beetje tussen de realiteit en uw streven. U wilt het allemaal graag goed doen maar u heeft af en toe moeite met de realiteit.  U bent op de goede weg,  maar u moet nog iets meer assertiever worden op de juiste manier.

Indien meeste antwoorden C:

U bent gefrustreerd en uit dit op alles en iedereen. Dit is “iedereen” niet waardig en u moet de oorzaak bij uzelf zoeken! Waar ligt uw frustratie? Naarmate u meer dit gedrag vertoont zult u des te meer buiten de toon vallen en minder respons krijgen op uw frustratie. Want u bent toch maar weer diezelfde die alweer klaagt…  voor de zo veelste keer..uw medemens wordt dit best wel zat.. er komt nooit iets positiefs uit en het ligt altijd aan een ander en nooit aan u zelf! Durf eens kritisch naar u zelf te kijken, of vraag uw naaste eens hiernaar! Wellicht gaat er een wereld voor u open!

 

En nu mijn uitslag en uitleg:

1..A

Ik heb altijd vertrouwen in de Lossingscommissie. Ik korf zelf mijn duiven in, heb een computer en kan me voorbereiden. Ik schrok vandaag van een bericht op internet van Jouke Rottine, lid van een lossings commissie. Over hoeveel shit hij over zich heen krijgt, meestal via social media. Dat die goeie man een bericht moet schrijven  op een afdelings-site.. dat hij het vrijwillig doet, nooit verkeerde bedoelingen heeft, het beste voor heeft met iedereen..is gewoon ronduit schandalig!  En niet voor hem… maar voor al die mensen die  commentaar durven te leveren op het werk van de lossingscommissie!  Jullie moesten je schamen! Hij is net de scheids die partijdig is of  het  altijd bij het verkeerde eind heeft! Diepbedroevend, heb er geen andere woorden voor!
Respecteer uw vrijwilligers! Weet u het beter, of denk u het beter te kunnen?? Meldt u alstublieft aan om het zelf beter te doen! Ga lekker zelf in de commissie zitten als u het beter weet of korf uw duiven aub niet in! Deze mensen zitten daar PRO DEO, voor u en mij .. ga er maar eens aan staan!!

2… A

Ik heb met verbazing deze week gelezen dat er iemand op social media schreef dat Hans en Evert-Jan Eijerkamp invloed hebben op de lossingscommissie door met de zware regen en noorderwind de lossingsplaats te veranderen naar minder kilometers en een andere richting. Ik vroeg me af of de mensen van de lossingscommissie nu allemaal een nieuwe relax fauteuil in hun woonkamer hebben staan?? En een nieuw dressoir met echte Bouvier vazen? De goeie man verwijderde zijn  bericht na meerdere commentaren op zijn verliezersgedrag. In mijn ogen juist dan  nog veel meer verliezer, want.. je laat je standpunt toch niet beïnvloeden door de grootste groep die tegen je ingaat? Je staat ergens voor… en als je dat uitdraagt door middel van social media moet je bij je standpunt blijven of aanpassen gaandeweg de discussie en daar voor durven uitkomen. Ik vraag me dan des te meer af.. heeft deze goeie man dan iets gezegd voordat hij in de gaten had wat hij nou eigenlijk gezegd heeft?? Heeft hij Eijerkamp duiven in zijn hokje zitten en voelt nattigheid?? De lossingscommissie is onafhankelijk. Wie daar aan twijfelt.. kan zich wederom vrijwillig aanmelden bij de LC!

3…A

Weeer een discussie… het is een tendens aan het worden onder duivenmelkers.. het deugt niet.. of het is niet goed. Dan is er eens een enquête van de NPO.. de NPO waar zovelen altijd zoveel commentaar op hebben.. dan blijkt ineens de enquête niet te deugen. Echt.. altijd commentaar!! Ik snap er onderhand niks meer van.. dan hebben de liefhebbers de kans om eens hun reactie te geven.. slaan ze de neus in de wind… omdat de enquête niet deugt.  Houdt dan alstublieft uw mond dicht.. voor altijd!! Ga eens ten rade bij uzelf!! Afkraken is zo makkelijk… Wie het beter weet… kan zich wederom aanmelden, ditmaal bij het NPO bestuur!

4… A

Helaas ook deze week weer nare dingen gehoord. Heb de goeie man er een dag later op aangesproken. Uit zijn reactie bleek dat het wellicht niet zo bedoeld was, maar het werd wel gezegd.

Doet me gewoon pijn, sterker.. het brengt me in tranen. Hoe kan iemand met wie ik het beste voor heb, altijd vriendelijk tegen ben, met hem praat, hem een sigaret geef en een biertje indoe, nooit een kwaad woord over hem gezegd heb… nou kwaad speken over mij? Waarom vraagt hij het gewoon niet gewoon aan mij? Heb er een nacht van wakker gelegen.. moet ik kwaad met kwaad vergelden?
Moet ik iedereen die in de belangstelling wil staan door over Wilco en mij te lullen nu echt het podium geven van eer? Moet ik ze nu echt hier met naam en toenaam vermelden??? Wie wat over mij te zeggen heeft.. kan zich wederom aanmelden. Bij MIJ! Adres en telefoon staan op www.duivendirect.nl .

5… A

Nu ga ik het voor de zoveelste keer zeggen.. de grootste bedreiging voor de duivensport… is de liefhebber zelf!
U mag afgeven op de lossingscommissie, op de NPO, op uw medeclublid.. maar bekijk nou gewoon eens u zelf!!!

Kunt u nog met u zelf door één deur??? Gooit u uw ongenoegen op social media? Geeft u de grootkorver of commercieel de schuld? Heeft altijd iemand anders de schuld of durft u ook kritisch naar uzelf te kijken?

Durft u te lachen? Durft u gewoon eens te zeggen..” geweldig gedaan!”??
Durft u te zeggen dat uw duiven niet goed genoeg waren?  Durft u te feliciteren??????

Kunt u zaken onderscheiden?

Ziet u die ene man in uw vereniging die heel veel verdriet heeft om zijn vrouw die in het ziekenhuis ligt terwijl u de overwinning viert?
Ziet u de ene vrijwilliger die frietjes aan het bakken is omdat u honger heeft?
Ziet u de man van de lossingscommissie die al zijn uren opoffert voor uw hobby?
Ziet u de man die uw klokken inleest terwijl u uw biertje neemt?
Ziet u de persoon die altijd wat te zeuren heeft?
Ziet u zich zelf als een deeltje van het geheel????

U bent heel druk met de duiven, heel de week. U bent niet de enige hoor! Velen met u!!

Respecteer deze mensen, bezint eer gij begint om zomaar iets uit frustratie op social media te knallen… Deze mensen maken UW hobby mogelijk… zij staan er voor u.. geheel vrijwillig! En ook deze mensen hebben hun zorgen, net zoals u ze heeft!
Respecteer ook de mensen die uw zelfde hobby bedrijven,. u hoeft het niet eens te zijn.. maar een beetje respect voor elkaar doet zoveel goed.. Kortzichtigheid is al genoeg in de wereld. U heeft niet het besef van de pijn en slapeloze nachten die u kunt aanrichten.

Ik wil u verklappen wat ik aangegeven heb op de laatste vraag van de NPO enquête..

Ban negativiteit uit, en waardeer en stimuleer positiviteit!
Positiviteit bepaalt het bestaansrecht van de duivensport!

Ik ga voor positiviteit
Ik ga voor duivensport

Waar gaat u voor?

XX ES.